پیدا

گمشده

درخواست حذف اطلاعات

دردهایمان تدریجی است ولی خودمان را نمی دانم چه مرگمان است که به یکبار تمام می شویم. دلم بهانه گیر شده، آ میدانی، دوست داشتن واقعا مثل گم شدن است هرچه بیشتر دوستش داشته باشی عمیق تر گم می شوی،من هم گم شده ام. مانند کهنه سربازی که جا مانده است در میدان جنگ جا مانده ام در دوست داشتنت ی نیست دیگر پی نوشت: تو دیواری هستی که هیچ دری از غمگینی ات کم نمی کند
همیشه چای می خوری و شعر می خوانی
صدای تو دلتنگم نمی کند
تنهایم می کند. الهام ی