پیدا

پاییز،کرمانشاه

درخواست حذف اطلاعات

پاییز اتاق من است به جای برگ ها دیوارها می ریزند به جای درخت ها من بی دفاع می شوم عزیزترینم پیش از بوسیدن هم مدفون شدیم. پی نوشت: موازیان ناچار بهم نرسیدیم تقدیم به (رویا )